Kamenec - stránka venovaná obci Kamenec

Stránka obsahuje históriu fotogalériu a stručný popis o časti obce Nova Dedina - Kamenca

http://www.kamenec1.szm.com/