Kam večer.sk - hodnotenie reštaurácií

Hodnotenie reštaurácií a barov na Slovensku. Hlasujte o najlepšiu reštauráciu. Zasielanie denného menu na mobilný telefón cez sms správy.

http://www.kamvecer.sk/