Dgsa Consulting - bezpečnostný poradca

Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečných látok, ADR, RID, ADN, IMDG Code, predaj výbavy ADR, poradenstvo pri preprave, zasielateľstvo.

http://www.dgsa-consulting.sk/