Golden Slovakia.eu - informácie o mestách, obciach a regiónoch Slovenskej republiky

Spoločnosťou MAC Golden Slovakia s.r.o. bol na základe prieskumu európskeho trhu a jeho požiadaviek vypracovaný dlhodobý projekt s názvom Golden Slovakia.

http://www.goldenslovakia.eu/