Vedecké leto 2013 - Prímestský denný tábor Bratislava

Baví Vás experimentovať a chcete si vyskúšať unikátne vedecké pokusy? Neváhajte a prihláste na na prímestský denný tábor VEDA NÁS BAVÍ, ktorý sa uskutoční počas letných prázdnin v Bratislave. Viac na: http://www.vedanasbavi.sk/primestske-tabory.php

http://www.vedanasbavi.sk/primestske-tabory.php